SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU SERVERU OLDLADYS.CZ

Uživatel serveru OldLadys.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) https://www.oldladys.cz, který poskytuje společnost Old Lady´s s.r.o., IČO  039 57 624, se sídlem Strnadova 120/6, 108 00 Praha 10 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.
 
Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data, a to zejména za účelem kontaktování Uživatele Serveru Správcem z důvodu nabízení služeb Správce a využití služby nákupu vstupenky, rezervace místa, připojení do věrnostního programu provozovatele, kde Uživatel tyto služby využívá. Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce info@oldladys.cz odvolat. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.